Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Souhlasím

Časté dotazy

Obecné

Co jsou to osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k fyzické osobě a je díky nim možné ji jednoznačně identifikovat.

Co jsou zvláštní kategorie osobních údajů?

Jedná se o údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Je možné tyto údaje zpracovávat?

Ano, ale pouze na základě výslovného souhlasu, pokud ze zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, nebo pokud se jedná o některý jiný z případů uvedených v článku 9 GDPR.

Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

Kdo je zpracovatel?

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

Musím mít pověřence na ochranu OÚ

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), musíte mít vždy pokud:
a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo
c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů